Εταιρεία

Μία σύντομη ανασκόπηση στο παρελθόν

Η εταιρεία «Α.Κ. Καλλινικίδης electronics» δραστηριοποιήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 στο χώρο των ηλεκτρονικών στη γερμανική επικράτεια, ενώ, στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη και ανέπτυξε δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Από το έτος 2008 η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πρωτεύον αντικείμενο την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επεκτείνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές της, εισήλθε στο χώρο του φωτισμού τεχνολογίας LED για εξοικονόμηση ενέργειας από το 2012, δημιουργώντας τις αποκλειστικές σειρές λαμπτήρων LED με την επωνυμία

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η επιχειρηματική της δραστηριότητα να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, γι’ αυτό και όλοι οι τομείς δραστηριότητάς της, περιστρέφονται γύρω απ’ αυτήν την αρχή.

Όραμα της εταιρείας είναι, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομοτεχνικό περιβάλλον, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της, τις πιο συμφέρουσες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα του φωτισμού LED.

Η ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΠΕ Α.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτισμός
(προωθώντας την τεχνολογία led για εξοικονόμηση ενέργειας)

Αυτοματισμός

Τηλεδιαχείριση

Το εμπόριο κάθε είδους υλικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας LED, καθώς και ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση καθώς και η εμπορία συστημάτων και συσκευών εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα).

Η μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση διαδικτυακών κυκλωμάτων εξ αποστάσεως παρακολούθησης και επίβλεψης λειτουργίας.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και διανομή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρωνLed.

Η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεδιαχείρισης φωτισμού iphos Control Lighting.

Ο Σχεδιασμός, η κατασκευή RGB γιγαντοοθόνες και επιγραφές LED κυλιόμενων μηνυμάτων

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εμπορία και συντήρηση συστημάτων παρακολούθησης – φύλαξης χώρων και εγκαταστάσεων, δορυφορικών ή μη, καθώς και συστημάτων συναγερμού.

Δομή

Η εταιρεία διοικείται από το τριμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο αναφέρονται όλες οι διευθύνσεις ιεραρχικά και σύμφωνα με το οργανόγραμμα που ακολουθεί

Οι ανωτέρω διευθύνσεις υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα εσωτερικά τμήματα και εξωτερικούς συνεργάτες.

Εμπορικά σήματα

Τα Πιστοποιητηκά μας

Η επιχείρηση διαθέτει πιστοπίηση ποιότητας κατά
EN ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2004
για το σύνολο των δραστηριοτήτων της

Ενδείξεις Πιστοποίησης

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται κατασκευάζονται με προδιαγραφές της ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε και εναρμονίζονται με όλες τις Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις.

Conformité Européenne

Η ένδειξη CE συνιστά ουσιαστικά ένα σύμβολο συμμόρφωσης των κατασκευαστών συγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (EEA) στις εφαρμόσιμες ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC). Το CE μπορεί να βρεθεί και σε προϊόντα που πωλούνται εκτός της ΕΕΑ, αλλά τα οποία κατασκευάζονται ή έχουν σχεδιαστεί να πωληθούν και εντός της ΕΕΑ. Αυτό καθιστά το εν λόγω σύμβολο διεθνώς αναγνωρίσιμο ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι οικείοι με την ΕΕΑ. Υπό αυτήν την έννοια είναι εφάμιλλο της αντίστοιχης ένδειξης συμμόρφωσης FCC που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές που πωλούνται εντός της οικονομικής ζώνης των ΗΠΑ.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης LVD 2014/35/ΕΕ που αφορά τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα) καταργώντας την μέχρι σήμερα 2006/95/ΕΕ. Ο στόχος της νέας οδηγίας παραμένει ο ίδιος και είναι η εξασφάλιση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.

ENEC

ENEC είναι συντόμευση για την «ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πιστοποίηση κανόνων». Είναι μέρος του Αναγνωρισμένου εμπορικού σήματος που καταδεικνύουν ότι ένα προϊόν έχει πιστοποιηθεί από ένα από τα εθνικά ιδρύματα πιστοποίησης στην Ευρώπη. Σήμερα, υπάρχουν 25 ιδρύματα πιστοποίησης (επίσης αποκαλούμενα οργανισμούς πιστοποίησης) που είναι υπογράφοντες της συμφωνίας. Εκτός από το ίδιο το σημάδι, υπάρχουν επίσης δύο αριθμοί ψηφίων που προσδιορίζουν ποιο σώμα πιστοποίησης έχει εκδώσει την πιστοποίηση ENEC.

Η συμφωνία ENEC άρχισε αρχικά με σκοπό την παροχή της κατασκευής των συσκευών φωτισμού ένα κοινό ευρωπαϊκό σημάδι πιστοποίησης για να αντικαταστήσει όλα τα διαφορετικά εθνικά σημάδια. ENEC είναι τύπος 5 πιστοποίησης προϊόντων. Δηλαδή, αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την επιθεώρηση εργοστασίων στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Καθιερωμένο από το 2010, η ENEC είναι πρότυπο για την διαβεβαίωση ασφάλειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εφαρμογή του σημαδιού ENEC σε ένα ηλεκτρικό προϊόν εξασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη. Ο έλεγχος του προϊόντος και της παραγωγής παρέχει τη διαβεβαίωση ασφάλειας για τη διάρκεια ζωής της πιστοποίησης ENEC.

Restriction of Hazardous Substances Directive

Η οδηγία 2002/95/EC της EC γνωστή και ως Οδηγία Περιορισμού Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS), καθορίζει τη χρήση συγκεκριμένων βλαβερών ουσιών σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 2003 από την EU.

Είναι στενά συνδεδεμένη με την Οδηγία περί Ηλεκτρονικών & Ηλεκτρολογικών λυμμάτων (WEEE, 2002/96/EC) η οποία καθορίζει στόχους για τη συλλογή, ανακύκλωση και επαναδιάθεση ηλεκτρονικών ειδών και είναι μέρος μια νομοθετικής πρωτοβουλίας επίλυσης του προβλήματος συσσώρευσης υπέρογκων ποσοτήτων τοξικών ηλεκτρολογικών υλών.

Οι ουσίες που ουσιαστικά τίθενται υπό τον έλεγχο της RoHS είναι οι:

Μόλυβδος (Pb)
Υδράργυρος (Hg)
Κάδμιο (Cd)
Εξασθενές Χρώμιο(Cr6+)
Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB)
Πολυβρωμιωμένος διφαινυλικός αιθέρας (PBDE)

ISO9001

Η οικογένεια συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών και λοιπών συμφεροντούχων οργανισμών, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τις θεσμικές και νομικές προδιαγραφές των σχετιζόμενων προϊόντων.

Το ISO 9000 πραγματεύεται με τα θεμελιώδη των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιλαμβάνοντας τις 8 αρχές διαχείρισης πάνω στις οποίες βασίζεται όλη η οικογένεια των προτύπων. Το ISO 9001 πραγματεύεται τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι οργανισμοί προκειμένου να ικανοποιήσουν το πρότυπο.

Ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν εάν ένας οργανισμός ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ISO 9001. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οργανισμοί παγκοσμίως έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς, κάνοντας το ISO 9001 με αυτόν τον τρόπο το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο διαχείρισης ποιότητας σήμερα. Παρόλα αυτά η διαδικασία πιστοποίησης έχει υποστεί δυσμενείς κριτικές στο ό,τι δεν είναι το ίδιο ωφέλιμη για όλους τους οργανισμούς.

DEKRA

Για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις μας επιλέξαμε ως φορέα την Dekra, ένα απ’ τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα κέντρα πιστοποίησης της Γερμανίας.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε πολύπλευρους τομείς- στον τομέα της κατασκευής και ιδιοκτησίας, στον τομέα των εγκαταστάσεων, της υγιεινής προστασίας του περιβάλλοντος, της εργασίας και της ασφάλειας καθώς και στου προϊόντος και της δοκιμής υλικών.

Technischer Überwachungsverein

Οι TÜVs (αρχικά του Technischer Überwachungsverein, Συνεταιρισμοί Τεχνικής Επιθεώρησης) είναι Γερμανικοί οργανισμοί που έχουν ως στόχο την επικύρωση της ασφάλειας προϊόντων όλων των ειδών προκειμένου να προστατεύσουν τους ανθρώπους από ενδεχόμενους κινδύνους.

Ως ανεξάρτητοι τεχνικοί σύμβουλοι, ελέγχουν φυτά, οχήματα, ενεργειακές εγκαταστάσεις, συσκευές και λοιπά καταναλωτικά αγαθά που απαιτούν συνεχή παρατήρηση. Πολλές θυγατρικές των TÜVs μπορούν επίσης να δράσουν ως ανάδοχοι για την ανάπτυξη ενεργειακών και κυκλοφορικών έργων, ως λύτες προβλημάτων περιβαλλοντικής προστασίας ή τέλος ως φορείς πιστοποίησης, όπως για παράδειγμα της ISO9001:2008 (σύστημα ποιοτικού ελέγχου) και ISO/TS16949 (σύστημα διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου αυτοκινήτων).

ISO14001

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS). Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

Οικονομικά οφέλη εφαρμογής του ISO 14001:
Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας
Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών
Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρμογής του ISO 14001:
Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησής σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας
Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης
Διευκολύνση της συνεργασίας σας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.

ERP EcoDesign

Τον Νοέμβριο του 2009, η οδηγία EuP ecodesign αντικαταστάθηκε με την νέα οδηγία, για προϊόντα σχετικά με την ενέργεια, Erp 2009/125/EC. Η παλαιά οδηγία κάλυψε μόνο τα προϊόντα που χρησιμοποίησαν την ενέργεια, όπως τα πλυντήρια ρούχων ή οι υπολογιστές. Η νέα οδηγία Erp 2009/125/EC καλύπτει τα προϊόντα από την παλαιά οδηγία EuP καθώς επίσης και τα προϊόντα που είναι σχετικά με την ενέργεια και δεν την χρησιμοποιούν άμεσα όπως η ύδωρ-διάσωση των βρυσών και showerheads.

Με αυτήν την οδηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε την προκαταρκτική εργασία για τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που έχουν επιπτώσεις σε μια ευρεία σειρά EuP και του cErp. Ο στόχος είναι η μείωση της ενέργειας κατά μήκος της αλυσίδας ανεφοδιασμού: από το στάδιο σχεδίου σε όλη την παραγωγή, μεταφορά, που συσκευάζεται και τα λοιπά. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με αυτήν την οδηγία αναγνωρίζονται εύκολα με τη μεταφορά του ce-haraktirjsmού. Σε αυτήν την περίπτωση, το σημάδι CE καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας προϊόντων και ενεργειακής αποδοτικότητας.