Ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού

Η ΑΚ Καλλινικίδης ΑΠΕ ΑΕ και το δίκτυο συνεργατών της προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων στην υποστήριξη σύνθετων έργων LED τεχνολογίας. Βασικό χαρακτηριστικό της συνολικής μας δράσης αποτελεί η ανάδειξη της καινοτομίας για την υλοποίηση έργων που θα έχουν άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων και στην προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πολίτες.

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Προϊόντα & Υπηρεσίες που εντάσσονται στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Εκτέλεση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης δημιουργώντας μία μορφή χρηματοδότησης υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ. Ο Δημόσιος φορέας επενδύει σε νέες αποδοτικότερες τεχνολογίες χωρίς περαιτέρω ρίσκο.

Η εταιρεία δεσμεύεται για το ενεργειακό αποτέλεσμα που προκύπτει από την υλοποίηση των ανωτέρω επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αμείβεται βάσει αυτού του αποτελέσματος.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων φωτισμού που προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρης αυτονομίας για κάθε απομακρυσμένη Αστική | Οδική ενότητα.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχεδιασμός & Μελέτη φωτισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Οδικού δικτύου | Αστικών χώρων | Γηπέδων.

SMART CITIES

Μελέτη & Σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων απομακρυσμένης διαχείρισης φωτισμού, προσφέροντας προχωρημένες επιλογές όπως: απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού (ON | OFF), ζωντανές ειδοποιήσεις, γραφήματα ενεργειακή απόδοσης και εργαλεία ανάλυσης.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ VMS

Σχεδιασμός & Κατασκευή ψηφιακών επιγραφών κυλιόμενων μηνυμάτων & συστημάτων VMS για την διαδραστική απεικόνιση εφαρμογών Πολιτικής προστασίας| Ενημέρωσης | έγκαιρης προειδοποίησης του κοινού | Σημάτων Οδικής κυκλοφορίας.