Υπόγειοι Κάδοι

Εξοικονόμηση χώρου για ένα καθαρότερο περιβάλλον

Το σύστημα υπόγειων κάδων κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα, σε κέντρα πόλεων αλλά και γειτονιές. Η Α.Κ Καλλινικίδης γνωρίζοντας τις ανάγκες των δήμων και των πόλεων φέρνει την νέα υπηρεσία SOREVO με τα δικά της συστήματα απορριμμάτων, μια φιλική μέθοδος τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τους χρήστες.

Οι υπόγειοι κάδοι μπορούν να αποθηκεύσουν έως και τέσσερις φορές τον όγκο των συμβατικών κάδων, βελτιώνοντας σημαντικά τις κοινοτικές υποδομές στη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα επηρεάζουν θετικά την αισθητική της περιοχής που τοποθετούνται.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των υπόγειων κάδων είναι ότι κρατούν τα απορρίμματα προφυλαγμένα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, αδέσποτα ζώα. Οι αστικές ζώνες γίνονται πιο καθαρές, χωρίς δυσάρεστες οσμές.