Υπολογισμός Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κανονικές Λαμπτήρες

Αριθμός λαμπτήρων που έχετε


Κατανάλωση Watt ανα λαμπτήρα


Καθημερινές ώρες λειτουργίας λαμπτήρων


Τρέχων σύνολο κατανάλωσης Watt
Τρέχων σύνολο κατανάλωσης Watt την ημέρα
Τρέχων κόστος κιλοβατώρας (ΔΕΗ) 0,13
Μηνιαία κατανάλωση σας ειναι

Νέοι Λαμπτήρες LED

Αριθμός νέων λαμπτήρων LED


Κατανάλωση Watt ανα λαμπτήρα LED


Καθημερινές ώρες λειτουργίας λαμπτήρων


Σύνολο κατανάλωσης Watt νέων λαμπτήρων LED
Σύνολο κατανάλωσης Watt την ημέρα
Τρέχων κόστος κιλοβατώρας (ΔΕΗ) 0,13
Μηνιαία κατανάλωση σας θα ειναι

Αποτέλεσμα

Κατανάλωση ανα χρόνο με δικούς σας λαμπτήρες
Κατανάλωση ανα χρόνο με λαμπτήρες LED θα ειναι
Κάθε χρόνο κερδίζετε

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων